Anasayfa YAZAR ÇİZERLER İsmail Güzelsoy

İsmail Güzelsoy

1963 Yılında, Iğdır’da doğdu. Dokuz yaşında ailesiyle İstanbul, Gaziosmanpaşa’ya, ortaokul yıllarında Karagümrük’e taşındı, aynı dönemde Cağaloğlu’nda mücellithane ve matbaalarda çalıştı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde eğitim gördü. Üçüncü yılında, okuldan ayrılarak İsveç’e gitti, orada İsveç edebiyatı üzerine çalıştı. 1987 yılında yeniden İstanbul’a gelerek turizm alanında çeşitli işler yaptıktan sonra İsveççe ve İngilizce rehberliğe başladı. Rehberlik yaptığı yıllarda çeşitli dergi ve gazetelerde öykü, makale ve röportajlar yayımladı.

Anadolu’da rehberlik yaparken karşılaştığı olayların, insanların ve kültürel dokunun verdiği esinle, sonraki yıllarda yazacağı romanların omurgasını oluşturan notlar aldı, günlükler ve öyküler yazdı. Rehberlik mesleğin en büyük avantajlarından biri olan kış mevsiminin yoğun olmayışı sayesinde, sırasıyla Avrupa, Rus ve Latin Amerika edebiyatı üzerine çalıştı, roman estetiği konusunda incelemeler yaptı. 1999 yılından itibaren, gezileri sırasında biriktirdiği defterleri elden geçirip, bunları biçimlendirmeye başladı. Bugün yayımladığı romanların çekirdeğini bu çalışmalar oluşturmaktadır.

İlk kitabı Seni Seziyorum’dan sonra düzenli sayılabilecek aralıklarla romanlarını yayımladı. Genelde birbirine göndermeleri olan, farklı okumalara olanak tanıyan, çok katmanlı romanların büyük bölümü rehberlik zamanında yaptığı çalışmaların yeniden işlenmesinden oluşmuştur. Organik bir bütünlükten ziyade tematik ortaklık ve anlatı karakteristiklerine göre romanlarını belli alt türlere göre sınıflandırmayı yeğleyen İsmail Güzelsoy’un şu ana kadar yayımlanmış eserleri, “Fennî Sihirler” ya da “Ruberu” gibi üst başlıklar altına toplanmıştır.